Firma easyTax s.r.o. nabízí tyto služby:

> vedení účetnictví

> vedení daňové evidence

> právní poradenství

> daňové ekonomické a účetní poradenství

> vedení mzdové evidence

> zpracování daňových přiznání

> digitalizace (převod do digitální podoby)

> vedení digitální kanceláře (včetně přístupu do ní)

> zastupování ve vztahu se státními institucemi

> zpracování statictických výkazů

www.easytax.cz